Strategic human resources management applications in leading Turkish firms

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Işık Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Since Human Resources Management (SHRM) is generally accepted as a potential tool for creating a unique and permanent competitive advantage out of company's Human Resources, essence of it is well documented at the international literature. What is less clear is whether or not effective SHRM applications are still rare among the leading firms of Turkey. Based upon a systematic review of the literature, the initial two sections of this dissertation defines the concepts of Personnel Resources Management (SHRM), emphasizing that, a growing number of sources support the transition of Human Resources perspectives from Personnel Management to HRM and then to Strategic HRM. Final parts are devoted to evaluation of the research findings at which the perceptions of the survey's respondents (top and middle level executives) about the SHRM applications in the leading Turkish firms are illustrated. It concludes that, effective SHRM applications are still rare among the leading firms of Turkey.
Şirketlerin insan kaynaklarından, benzersiz ve kalıcı rekabet avantakları yaratabilen potansiyel bir araç olduğu genellikle kabul edilen Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi'nin önemi uluslararası literatürde oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Tam olarak açıklığa kavuşturulmamış husus ise etkin Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde yaygın olup olmadığıdır. Sistemli literatür taramasına bağlı olarak, Tez'in ilk iki bölümünde, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi konseptleri açıklanmış ve bununla birlikte Personel Yönetimi'nden İnsan Kaynakları Yönetimine ve son olarak da Stratejik İnsan Kaynaklarına uzanan gelişim trendi vurgulanmıştır. Son bölümler ise üst ve orta kademe yöneticiler tarafından Türkiye'nin önde gelen şirketlerindeki Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının değerlendirildiği anket çalışmasından sağlanan araştırma bulgularının analizine ayrılmıştır. Söz konusu analizlerin sonucunda Türkiye'nin önde gelen şirketlerindeki etkin Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının halen nadir olduğu saptanmıştır.

Açıklama

Text in English ; Abstract: English and Turkish
Includes bibliographical references (leaves 152-165)
ix, 166 leaves

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erimiş, S. (2009). Strategic human resources management applications in leading Turkish firms. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.