Bir işletmede az tekrarlı işlerin risk değerlendirmesi için uygun metotların belirlenmesi ve uygulanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Ergonomi konusundaki en önemli çalışma alanlarından birini kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR) oluşturmaktadır. Ancak bir çalışanın günlük işinde az yer tutan işlerde KİSR risklerinin değerlendirilmesi, analizlerin uzun ve detaylı çalışma gerektirmesinden dolayı genellikle görmezden gelinmekte veya ertelenmektedir. Bu çalışmada az tekrarlı işlerde ergonomik risklerin değerlendirilmesi için bir kontrol listesi hazırlanması amaçlanmıştır. Bu liste ile riskler pratik ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek önlemler için öncelikleri belirlenebilecektir. Çalışmada, bir otomotiv işletmesinde çalışanın günlük çalışmasının %25’inden az zaman alan işlemler dikkate alınmıştır. Bu işlemlerin gerektirdiği hareket türleri; yük elleçleme, kuvvet uygulama ve itme-çekme olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Her hareket türü için, literatürdeki EAWS, AWS-Light, NIOSH, EN1005-2, ISO11228-1 ve OCRA yöntemlerinde belirtilen limit değerler kullanılarak bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Örnek olarak analiz edilen iki farklı işlemde, önerilen kontrol listesi ile detaylı analizler aynı sonucu vermiştir. Böylece özellikle az tekrarlı işlerin en az 5 işgünü sürecek detaylı analizler yerine, önerilen kontrol listesi ile yarım saat içerisinde değerlendirilmesi sağlanmıştır.
Musculoskeletal disorders (MSD) are one of the most important areas of study on ergonomics. However, assessing the MSD risks in operations that take less time in an employee’s daily work is neglected or delayed because the analysis requires long and detailed study. In this study, it was aimed to prepare a checklist for evaluating ergonomic risks in less repetitive tasks. With this list, risks can be assessed and prioritized in a practical and rapid manner. In the study, operations which take less time than 25% of the daily work of an employee in an automotive company were taken into account. The types of movements that these operations require are divided in three groups; load handling, force application and push-pull. For each type of movement, the current standards in the literature were reviewed to define the limits that may pose a risk for the musculoskeletal system. In the two different processes that were analyzed as examples, the proposed checklist and the detailed analyzes gave the same result. Thus, rather than the detailed analyzes that will last at least 5 working days, especially for the less repetitive tasks, the recommended checklist provides results within half an hour.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İş sağlığı ve güvenliği, Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR), Ergonomik risk değerlendirme, Occupational health and safety, Musculoskeletal disorders (MSD), Ergonomic risk assessment

Kaynak

Endüstri Mühendisliği

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

31

Sayı

3

Künye

Torun, U., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2020). Bir işletmede az tekrarlı işlerin risk değerlendirmesi için uygun metotların belirlenmesi ve uygulanması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 267-280. doi:10.46465/endustrimuhendisligi.719849