Cinsel işlev bozuklukları ve depresyon

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019-12-31

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Muhammed Yıldız

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Depresyon ile cinsel işlev bozuklukları arasında bir korelasyon olduğu düşüncesi psikologlar ve psikiyatristler tarafından yaygın bir şekilde kabul görmesine karşın bu konuda yeterli çalışma yapılmamış, daha çok sosyal ve biyolojik faktörler ile cinsel işlev bozuklukları arasındaki etkileşime odaklanılmış, bu sebeple de cinsel işlev bozuklukları ile depresyon arasındaki ilişki geri planda kalmıştır. Araştırmaya konu olan iki olgunun karşılıklı ve tek taraflı etkileşimine yönelik literatür çalışmaları yetersiz kalarak bu konunun hem depresyon hem de cinsel işlev bozukluğu tanısı alan hastalarca önemi yeterli derecede anlaşılmamıştır. Bu çalışmada, günümüzde yaygın bir şekilde karşılaşılan cinsel işlev bozukluklarına değinilmiş ve erkeklerde erektil disfonksiyon ile kadınlarda cinsel isteksizlik başta olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluğu türü ile depresyon arasındaki komorbiditeye detaylandırılarak farklı kaynaklar ışığında ele alınmış ve araştırılmıştır. Cinsel uyarılara karşı gösterilen fizyolojik tepkilerin sağlıklı bir bireyde hangi sıralarla ve nasıl gerçekleştiğinin anlatımıyla başlayan araştırmada ayrıca cinsel işlev bozukluklarının oluşum sebeplerine ilişkin yaygın kabul gören fikirlerle farklı bakış açılarından konunun değerlendirilmesi yer almaktadır. Bunlara ek olarak araştırmaya ilişkin yakın zamanlarda elde edilmiş olan nicel ve nitel veriler de bulunmaktadır. Böylece psikiyatristler ve psikologlar başta olmak üzere bu konu ile ilgilenen uzmanların iki olgu arasındaki etkileşimi farklı bakış açılarından görmesi sağlanmakta ve cinsel işlev bozukluğu veya depresyon belirtileri ile hekimlere başvuran hastaların tanı ve tedavi sürecindeki semptomların bazı kriterlerinin yeterli derecede değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.
Although it is widely accepted by psychologists and psychiatrists that there is a correlation between depression and sexual dysfunctions, not enough studies have been conducted on this subject, the focus has been on the interaction between social and biological factors and sexual dysfunctions and therefore the relationship between sexual dysfunctions and depression. remained in the background. The literature studies on the mutual and unilateral interaction of the two subjects subject to the research were insufficient and the importance of this issue was not sufficiently understood by the patients diagnosed with depression and sexual dysfunction. In this study, sexual dysfunctions that are commonly encountered today are discussed and erectile dysfunction in men The relationship between depression and many sexual dysfunction types, especially sexual reluctance, has been elaborated and investigated in the light of different sources. In the study, which started by explaining in what order and how physiological reactions against sexual stimuli occurred in a healthy individual; the widely accepted ideas on the causes of sexual dysfunction and the evaluation of the issue from different perspectives. In addition, there are recent quantitative and qualitative data on the research. Thus, it is ensured that psychiatrists and psychologists, especially those who are interested in this subject, see the interaction between the two cases from different perspectives and emphasize that some criteria of symptoms of sexual dysfunction or depression and the symptoms in the diagnosis or treatment of patients presenting to physicians should be adequately evaluated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cinsel işlev bozuklukları, Depresyon, İntegratif tıp, Sexual dysfunctions, Depression, Integrative medicine

Kaynak

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

6

Künye

Polat, C. (2019). Cinsel işlev bozuklukları ve depresyon. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(6), 223-228. doi:10.31461/ybpd.612636