Bir vaka analizi: Hastanelerde hizmet veren taşeron yemek şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-10-22

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Rüştü UÇAN

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Endüstrileşme ile birlikte sanayide taşeron yemek hizmeti veren firmalarda artış gözlemlenmektedir. Yemek şirketlerinin NACE kodu az tehlikeli olmasına rağmen hizmet verdikleri hastane NACE kodu çok tehlikelidir. Bu da çalışanların kendi çalıştıkları sektörün dışında hizmet verdikleri alanlara göre de tehlike ve risklerin değerlendirilmesi gerekliliğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı toplu yemek üretimi yapan şirketlerde çalışan ve o şirketlerden hizmet alanların yaşadığı riskleri belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmaktadır. Bu çalışmada kamuda sekiz hastaneye hizmet veren taşeron yemek şirketinde çalışanlarının yaşadığı tehlikeler incelenmiş, riskler belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.
There is an increasing trend in the firms providing subcontracting services in industry because of industrialization. Although the NACE code of catering companies is less dangerous, the hospital NACE code they serve is very dangerous. This shows that employees need to evaluate the hazards and risks according to the areas they serve outside the sector they work in. The aim of this study is to determine the risks of the employees working in companies that produce mass food and the risks of the employees receive services from those companies and find solutions for them. In this report, the dangers experienced by the employees of the subcontractor company serving in eight hospitals in the public sector were examined, the risks were determined and solution suggestions were presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İş sağlığı ve güvenliği, Taşeron yemek firması, Occupational health and safety, Subcontractor food company

Kaynak

OHS Academy

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

2

Künye

Akman, Ü., Gül, A. & Ensari Özay, M. (2018). Bir vaka analizi: Hastanelerde hizmet veren taşeron yemek şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği. OHS Academy, 1(2), 83-97.