Aile sistemlerinde şiddetin döngüsü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017-08-23

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mustafa Süleyman Özcan

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Bu çalışmada, aile-birey etkileşimi sunularak toplumsal cinsiyet rolleri, aile içi şiddet ve kadının problem çözme becerileri incelenerek, bu durum ve tutumların kadınların ebeveynlik özyeterlik algılarına ve cezaya dayalı ebeveynlik davranışlarına olan etkisi araştırılmıştır. Türkiye genelinde, temsili bir örneklem ile rassal yöntemle seçilmiş, 2-8 yaş arası çocuğu olan, kentsel ve kırsal yerleşim bölgelerinden 810 kadın ile görüşülmüştür. Sonuçlar göstermiştir ki, kırsal bölgelerde yaşayan, sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyleri düşük olan anneler hem daha geleneksel cinsiyetçi tutumlara sahipler hem de eşlerinden daha fazla şiddet görmekteler. Sosyo-ekonomik düzey kontrol edilerek yapılan yordayıcı analizlerin sonuçlarına göre de, daha geleneksel cinsiyetçi tutumlara sahip, eşinden fiziksel ve duygusal şiddet gören ve çaresiz hisseden anneler, çocuklarına karşı daha çok cezaya dayalı disiplin davranışlarını göstermektedirler.
In the current study, the family and individual interaction was presented by examining the gender role attitudes, within family violence and problem solving abilities of women. In addition, the association of these attitudes with the parental self-efficacy and harsh parenting behaviors in women was examined. A representative sample with a probability proportional to size was composed of 810 women who had children aged 2-8, and the women were randomly recruited in the study. The results showed that, women who lived in rural areas and who had low education and socio-economic status had traditional gender role attitudes, experienced more violence from their husbands. The regression analyses indicated that mothers who had traditional gender role attitudes, experienced more physical and emotional violence from their husbands and felt desperate, displayed higher levels of harsh parenting behaviors towards their children.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aile, Ebeveynlik davranışları, Erken çocukluk, Problem çözme becerisi, Sosyal Bilimler Tarihi, Şiddet, Temsili örneklem, Toplumsal cinsiyet rolleri, Early childhood, Family, Gender role attitudes, Parenting behaviors, Problem solving ability, Representative sampling, Violence

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

4

Künye

Akçinar Yayla, B. (2017). Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 40-64. doi:10.15869/itobiad.327091