İstanbul’daki yüksek binalarda çatı ve teras bahçelerinin tasarım yaklaşımları ve kullanıcı açısından değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021-12-27

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Anadolu Univ, INST Fine Arts

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Avrupa’da 1960’lı yıllardan sonra, Türkiye’de ise 21. yüzyıl itibariyle çatı ve teras bahçeleri, özellikle büyükşehirlerdeki yüksek binalarda dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı; İstanbul’daki yüksek binaların çatı ve teras bahçelerinin tasarım yaklaşımlarıyla birlikte kullanıcı açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Literatürde konuyla ilgili pek çok çalışma bulunmasına rağmen, kullanıcı değerlendirilmesi açısından merkeze alan yeterli sayıda araştırma olmadığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak araştırma için; yüksek binalardaki çatı ve teras bahçelerinin kullanıcıya park ve bahçeler gibi dış mekân deneyimi sunması konu olarak seçilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden, betimsel durum analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında birinci eksende yüksek binalar, ikinci eksende çatı ve teras bahçeleri, üçüncü eksende İstanbul’daki yüksek binalarda çatı ve teras bahçeleri örneklerle incelenmiştir. İncelenen yüksek binalardaki çatı ve teras bahçelerinin kullanıcı açısından tercih edilme sebepleri, kullanım alanları, kullanıcı deneyimi üzerinden tartışılmıştır. Araştırma sahası olarak erişim kolaylığı bakımından İstanbul’daki; Akasya Acıbadem Konutları, Zorlu Center, Kanyon Residence ve Torun Center’da yer alan çatı ve teras bahçeleri incelenmiştir.
Roof gardens and terraces began to be remarkable especially on high-rise buildings in metropolitan cities in Europe after the 1960's. The current situation began to develop as the 21st century in Turkey. The aim of this study is to evaluate the roof and terrace gardens of high-rise buildings in Istanbul in terms of the users with their design approaches. Although there are many studies on this subject in the literature, it has been determined that there are not enough studies focusing on the user evaluation. Accordingly roof and terrace gardens in high-rise buildings providing the user with an outdoor experience such as parks and gardens were chosen as a subject for this research. Descriptive situation analysis method, one of the qualitative research methods was used in this study. Within the scope of the research, firstly high buildings, secondly roof and terrace gardens, and thirdly roof and terrace gardens in high buildings in Istanbul were examined with the examples. In the study, the reasons for choosing roof and terrace gardens in high buildings, usage fields and the user experiences were discussed. In this research, roof and terrace gardens in Akasya Acibadem Houses, Zorlu Center, Kanyon Residence and Torun Center in Istanbul were examined in terms of ease of access.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çatı ve teras bahçeleri, Tasarım yaklaşımları, Yüksek bina, Design approaches, High-rise building, Roof and terrace gardens

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

2

Künye

Çubukçu, E. (2021). İstanbul’daki yüksek binalarda çatı ve teras bahçelerinin tasarım yaklaşımları ve kullanıcı açısından değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 11(2), 368-383. doi:10.20488/sanattasarim.1048705